วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2021

แปลอัตโนมัติ

วันอังคารที่ 22 มิถุนายน 2021

แปลอัตโนมัติ

  เพิ่ม

   VITRUM Testing

   ประเมินความต้านทานของกระจกแบนด้วยการทดสอบทางกล

   ลักษณะที่เปราะบางของแก้วต้องการให้ทำการทดสอบความต้านทานเชิงกล มาดูกันว่าการทดสอบตัวอย่างแก้วคงที่ต้องทำคืออะไร การทดสอบขวานเพื่อกำหนดระดับความต้านทานเฉพาะขององค์ประกอบแก้ว (การแบ่งชั้น) ตามรหัสที่กำหนดโดยมาตรฐาน ...