Thứ 8, ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX

Bản dịch tự động

Thứ 8, ngày 2023 tháng XNUMX năm XNUMX

Bản dịch tự động

VITRUMCuộc sống đó là cánh cổng bao quanh thế giới VITRUM qua đó có thể khám phá tất cả các đặc thù của thủy tinh và công nghệ xử lý: từ Tạp chí, thu thập thông tin và tin tức mới nhất, al Chợ nơi cung cấp các sản phẩm tốt nhất trong lĩnh vực này trên nền tảng Alibaba, thông qua danh mục trực tuyến của chúng tôi Cộng đồngmà không quên truyền hình trực tuyến dành riêng cho ngành, Milan Glass Week, tuần lễ Milan dành riêng cho kính công nghiệp và thiết kế; 2022, công bố Năm quốc tế về thủy tinh của Liên hợp quốc và VITRUM Quốc Tế: thư mục quảng bá các công ty VITRUM trên thế giới